Izleti

Tesalija

Tesalija je istorijska oblast antičke Grčke i istoimena periferija moderne grčke države smeštena u njenom centralnom delu. U unutrašnjosti ove oblasti je ravnica koja je oivičena moćim planinama – na severu Olimpom, na zapadu Pindom, na istoku Osom kao i uzvišenjima na poluostrvu Pelion, a na jugu planinom Eta koja ide paralelno sa ahajskim gorjem.

Pročitajte više - Tesalija

Smeštaji - TesalijaRent-A-Car - Tesalija

Izleti Tesalija