Rent-A-Car

Centralna Grčka

Centralna Grčka tradicionlano je poznata i pod imenom: Rumelija. Ovo ime zapravo potiče iz turskog jezika, i reč “rumeli” znači “zemlja Ruma”, odnosno Rimljana, i prvobitno je označavala čitave oblasti od Osmanlijskom dominacijom u Evropi. Današnje ime duguje svojoj poziciji naspram Peloponeza. Ova, inače najnaseljenija oblast Grčke, nalazi se severno od Peloponeza, a južno od Tesalije i Epria, sa Egejskim morem kao granicom na istoku, Jonskim morem na zapadu i Korintskim zalivom na jugu.

Pročitajte više - Centralna Grčka

Smeštaji - Centralna GrčkaIzleti/Ekskurzije - Centralna Grčka

Rent-A-Car Centralna Grčka